Usługi dodatkowe

  • pomocy w postępowaniu podatkowym;
  • wyprowadzania zaległości podatkowych;
  • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej;
  • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS;
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT
  • Zwrot VAT
  • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania;
  • przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;