Księgowość

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług;
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, VAT, ;
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowej oraz wyposażenia;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela;
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS.