Kadry i ZUS

  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • sporządzanie list płac z umów o pracę;
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11);
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).